top of page

Klimaatbomen

Klimaatbomen zijn boomsoorten die goed bestand zijn tegen het veranderende klimaat. “Ze zijn opgewassen tegen stijging van temperatuur, droogte en nattigheid, tegen storm en tegen koude in de winter en vorst in het voorjaar. Ook kunnen de bomen ziekten en plagen weerstaan. Een keuze voor klimaatbomen, is dus een keuze voor gezonde bomen.

 

De extreme weersomstandigheden die meer en meer voorkomen hebben ongetwijfeld invloed op onze bomen en planten. In onze tuinen en parken zijn de gevolgen daarvan reeds duidelijk waar te nemen. Jonge planten verdrogen door het gebrek aan water. De hitte op de stammen, soms tot boven de 40°C, leidt tot schorsbrand. Knoppen en bloemen bevriezen dan weer door het vroege ontluiken. De ziekte en plaagdruk is recentelijk verstoord door verschuiving van de natuurlijke vijanden. Hevige onweders en stortbuien doen dan weer straten vollopen en bomen staan dagenlang onder water. Een antwoord hierop zijn klimaatbomen, boomsoorten waarvan uit onderzoek en ervaring is vastgesteld dat deze bestand zijn tegen een toekomstig extremer klimaat.

 

Door opvolging van binnen- en buitenlands onderzoek en in samenspraak met de boomkwekerijsector, is door Algemeen Verbond Belgische Sierteelt en groenvoorziening (AVBS) een lijst van klimaatbomen tot stand gekomen.
Deze assortimentslijst is bedoeld als suggestie voor aanplant in tuinen, bedrijfsterreinen, parken en straten met aandacht voor het klimaat. Naar dit onderwerp is nog volop onderzoek lopende en in de toekomst zal deze lijst nog verder worden uitgebreid.

De volledige lijst kan worden teruggevonden via volgende link.

*De bomen die als ‘klimaatboom’ aangeduid staan op de website zijn gebaseerd op de lijst van het AVBS en eigen ervaringen.

Boomwortels

Welke klimaatbomen kweken wij?

bottom of page